Ottův slovník naučný/Ailettes

Údaje o textu
Titulek: Ailettes
Autor: August Sedláček
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 536. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Č. 122. Ailettes.

Ailettes [élèt], franc. štítky neb křidélce, malé tabulky, druhdy i v podobě štítu, na nichž znak byl vymalován. Nosili je páni a rytíři na ramenou ke sklonku XIII. a na počátku XIV. stol. Češi poznali je, tuším, za krále Jana' vzavše je přímo od Francouzů. Spatřují se zejména mezi památnými malbami v Jindřichově Hradci na obraze Oldřicha z Hradce (r. 1338). Starší snad jsou ty, které se spatřují na náhrobku Hrona z Pacova v kostele pacovském (viz vyobr. č. 122.). Ale u obou jsou na přední straně ramen. Sčk.