Údaje o textu
Titulek: Aila
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 535. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aila (Ailath, Aelath, Elath), edomitský přístav a město na Aelanském (nyní Akabském) zálivu blíže Asiongaberu. U Řekův a Římanů slula též Aelana. Dávid tohoto města dobyl a Šalomoun dal zde, jakož i v Asiongaberu, lodi stavěti. Za Jorama prohlásila A. svou samostatnost a neodvislost a pozbyla jí opět za Azariáše, až se konečně dostala v poddanství syrského krále Rasina a později Římanů. Zbytky A-ly zachovaly se až podnes blíže Akaby (v. t.). Jrk.