Ottův slovník naučný/Akaba

Údaje o textu
Titulek: Akaba
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 565–566. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Akaba

Akaba (stezka), Akabet-el-Masrijje, přístavní, zdí obehnané městečko s tureckou tvrzí a posádkou na sev.-záp. pobřeží Arabie, v nejzazším sev.-záp. cípu Rudého moře, stanice karavan zejména poutníků syrských, pouští Tíh do Mekky cestujících. Dle něho nazván velký A-ský záliv (Bahr-el-A.), jenž Sinajský poloostrov odděluje od Arabie, starý Sinus Aelanttix s prastarým přístavním městem edomitským, Aelanou č. Ailou (bibl. Elát, Elót, za křižáckých výprav Ailia, Helím), jehož zbytky se nalézají nedaleko A-by. Záliv ten za starověku byl velmi důležitý, neboť tudy Foinikové podnikali cesty do Ofiru, rovněž loďstvo krále Šalomouna (z Ezeongeberu záp. od Aelany), i za dob římských byl hlavní cestou všeho obchodu syrskoindického, ale nyní jest opuštěn, zanedbán a lodím nebezpečen četnými písčinami a úskalími a rovněž častými bouřemi.