Ottův slovník naučný/Agrinion

Údaje o textu
Titulek: Agrinion
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 472. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Agrinion (Άγρίνιον), město v sev. Aitólii, silně opevněné, leželo na srázném a těžce přístupném výběžku pohoří Panaitólika a podlé něho zvána též okolní krajina Agrinia (na březích středního Acheloa). V čas bojů mezi diadochy bylo v moci sousedních Akarnanů, kterým však r. 314 př. Kr. od Aitólů zase odňato jest. Rozsáhlé trosky jeho nacházejí se u dnešní vsi Vlochu. – Město později na blízku vystavěné nazváno Vrachori, avšak v novější době obnoveno jest staré jméno A. Jest to město obchodní v nomarchii akarnanskoaitólské, s 5218 obyv. (1879) a slyne předlouhým mostem o 366 obloucích.