Ottův slovník naučný/Agrimonia

Údaje o textu
Titulek: Agrimonia
Autor: Karel Vandas, Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 471–472. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Č. 105. Agrimonia Eupatoria L. (Řepík lékařský).
1. květenství, 2. květ zvětš., 3. průřez květu, 4. číška plodní zvětš., 5. její průřez.

Agrimonia L., řepík, rod rostlin z řádu růžokvětých (Rosaceae), s trubkovitou, tvrdou číškou plodní, jež pod 5dílným kališním krajem jest posázena hojnými háčkovitými ostny. Uvnitř číšky sedí 2 přisedlé semenníky, z nichž posléze kožnaté holénky se vytvoří. Korunní lístky, počtem 5, jsou okrouhlé, něco delší kalicha, tyčinek stojí v jediné řadě 15–20. Byliny statné, s vytrvalými oddenky, pýřité neb huňaté, se střídavými, palistnatými, přetrhávaně lichozpeřenými listy. Květy malé, žluté, v prodloužené, klasovité konečné hrozny sestavené. Známo asi 20 druhů v mírném pásmu severní polokoule a v jižní Americe rozšířených. V celé Evropě všude na návrších, trávnících, mezích, v křovinách i lesích roste A. Eupatoria L. (ř. lékařský, vyz vyobr. č. 105.); má lodyhu oblou, číšku plodní kulatovrtlíkovitou, po celé délce hluboce rýhovanou, s vnějšími ostny daleko odstávajícími. Voní příjemně po jablkách, chuti jest nahořklé a byl dříve officinálním. Zvláště v nemocech plicních se ho užívalo. Obsahuje mimo aetherický olej i tříslovinu a hořkou podstať i užíváno bylo jí co léku svraštivého, a zejména ku kloktadlům a vodám do úst. – V Čechách velmi pořídku roste též A. odorata Mill. (řepík vonný), druh statnější, s lodyhou hranatou a číškou široce zvonkovitou, s ryhami do polovice její délky sahajícími a vnějšími ostny dolů sehnutými. Vs. Peč.