Ottův slovník naučný/Agriochoerus

Údaje o textu
Titulek: Agriochoerus
Autor: Antonín Štolc
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 472. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agriochoerus, rod vyhynulých ssavců sudokopytnatých přežvýkavých (Artiodactyla ruminantia), jejichž zbytky nalézáme ve vrstvách třetihorních. Všeobecnou povahou těla svého, najmě kostrou, zdají se jednak upomínati na rod Anoplotherium, jednak na rod Oreodon. Popsáno dosud asi šest druhů z pliocénu a miocénu asijského a severoamerického. Šc.