Ottův slovník naučný/Aerugo

Údaje o textu
Titulek: Aerugo
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 288. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Patina

Aerugo (lat.), plísta neboli rez měděná (octan měďnatý); a. nobilis (verde antico, patina), plísta na předmětech bronzových, okysličováním znenáhla se tvořící, čímž staré bronzy nabývají nádechu zeleného a větší úhlednosti. Jest tedy a. nobilis známkou vysokého stáří. Z té příčiny i při nových bronzech a. natíráním roztokem salmiaku, vinného kamene, soli kuchyňské a p. uměle se vytvořuje, ač nikdy v tom případě nevyrovná se krásou pravé rzi ušlechtilé.