Ottův slovník naučný/Aertsen

Údaje o textu
Titulek: Aertsen
Autor: Karel Chytil
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 287–288. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aertsen [ártsen] Pieter (též Aertszen, Aertsens), přezděný Lange Peer, mistr školy nizozemské; * 1507 neb 1508 v Amsterodamě, kdež vyučil se u Allaerta Claessena. Odebrav se do Antverp získal zde r. 1535 práva mistrovského v bratrství sv. Lukáše; r. 1552 práva měšťanského a zde též pojal za manželku tetu svého žáka Jach. Benkelaera. V stáří odebral se opět do svého rodiště, kdež † 1573 zůstaviv tři syny, kteří rovněž věnovali se malířství. A. jest hlavním representantem starší školy hollandské, lišící se od současných jižních Nizozemců realistickým pojímáním předmětů a nezávislostí na vlivu italském. Hlavním jeho živlem jsou výjevy ze života, což pozorovati lze ostatně i na jeho obrazech církevních, dosud zachovaných (Kalvarie v museu antverpském a Kristus pod křížem z r. 1552 v museu berlínském), v nichž scény lidové jsou obzvláště živě pojaty. Nejoblíbenější jsou u něho výjevy kuchyňské a tržní. v nichž věrně vypodobuje různé nářadí, zvěř, pokrmy a jiné detaily. Sem patří Kuchařka v museu brusselském, Harlémská prodavačka ryb v zámku Pommersfeldě a podobné scény v obrazárnách vídeňské a kodaňské. Plný života a výrazu jest obraz musea amsterodamského z r. 1557, představující mladíka tančícího v kuchyni při zvucích dud mezi vejci za živého účastenství diváků. V malířství genrovém a v představování zátiší patří A. k předchůdcům pozdějšího směru hollandského, lišícího se většinou formátem – A. maluje namnoze v životní velikosti – a vyrovnaností tónů barevných. Malba A-ova jest určita, lehké modelace, silných, výrazných, místy poněkud tvrdých forem. Žák a příbuzný jeho Benkelaer jest dobrým jeho následníkem. Chl.