Ottův slovník naučný/Aerva

Údaje o textu
Titulek: Aerva
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 288. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aerva Forskal, rod laskavcovitých rostlin, jenž tvoří skupinu Aerveae. Květy jeho zřízeny jako u rodu Achyranthes, od něhož se liší 2klanou čnělkou, zkřiveným zárodkem a jinou tvářností. Jsou to byliny nebo polokeře běloplsťnaté a drobnokvěté, jichž tropická Asie a sev. Afrika 6 druhů přechovává. Děd.