Ottův slovník naučný/Adamjuk

Údaje o textu
Titulek: Adamjuk
Autor: Karel Irenej Černý
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 171. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adamjuk Jemilian Valentinovič, znamenitý ruský ofthalmolog, *1839 v Bělsku v gub. grodenské z rodiny běloruské. R. 1865 byv povýšen na doktora lékařství stal se assistentem při oční klinice a po dvouletém pobytu za hranicemi (1868–70) jmenován byl docentem, r. 1872 mimoř. a r. 1874 řádným prof. ofthalmologie. Četné práce pojišťují A-ovi skvělé místo mezi okulisty evropskými; hlavně cení se jeho samostatnost v badání, jakož i jasnost vědeckého výkladu. Ze spisů jeho, psaných rusky, něm. i franc., jmenovati sluší: De l'étiologie du glaucome (v »Annal. d'oculistique«), Über d. Intraocular-Druck (»Centralbl. f. med. Wiss.«), Üb. d. Wirkung d. N. Sympathici auf d. Intraocular-Druck (t.), Zur Frage üb. d. Mechanismus der Accomodation (t. 1870), Zur Physiologie des N. oculomotorius (t.), Über die Innervation d. Augenbewegungen, kterážto rozprava vyšla holland. r. 1869 (Over de innervatie der Oogbewegingen) a podrobněji rusky v »Protokolech psychofys. oddělení přírodov. společnosti při kazaň. univ.« s názvem Ob innervaciji glaznych dviženij, četné důkladné rozbory okulistických prací, dále Beiträge zur Lehre von d. negativen Nachbildern s drem. Vojinovem, s nímž vydal i Üb. d. Pupillen-Veränderungen bei der Accomodation (v »Archivu« Gräfeově 1880) a ještě jiné stati o glaukomě, o scleritis, o pathologii oční čočky atd. v ruských i cizích sbornících vědeckých. Samostatně vydal: Materialy i etiologia glavkomy i jeja lečenije (Kazan 1874), Oftalmologičeskija nabljuděnija (1876–1880) a obsáhlé dílo Rukovodstvo k izučeniju bolěznej glaz, dosud ve dvou částech (t. 1881 a 1884, celkem 988 str.), jež jest epochální nejen v ruské, nýbrž i v evropské odborné literatuře. Čý.