Ottův slovník naučný/Achimenes

Údaje o textu
Titulek: Achimenes
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 512. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achimenes P. Br., bylina tropická z čel. Gesneraceae, trib. Gesnereae, pro úhledné květy i pro barevné lupeny často u nás v teplých sklennících pěstovaná. Květy stopkaté stojí jednotlivě v úžlabí vstřícných nebo po 3 v přeslen sblížených a zubatých lupenů; jejich trubka dlouhá a kraj plochý okrouhle 5laločný a souměrný. Z 5 volných tyč. jest i zakrnělá. Plody jsou 2chlopní tobolky. A. pochází z teplé Ameriky, odkudž četné druhy dostaly se do zahrad, z nichž tu velmi mnoho variet i míšenců odchováváno. K těmto přispěl zvláště druh A. coccinea Pers. z Jamaiky a A. longiflora Dl. z Mexika. Děd.