Ottův slovník naučný/Achímélech

Údaje o textu
Titulek: Achímélech
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 512. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Achímelek

Achímélech, velekněz židovský v Nóbé (I. kr. 22., 9.), poskytl Dávidovi před Saulem prchajícímu přístřeší a nasytiv jej posvátnými chleby předkladnými (odtud takto nazvanými, že se ve svatyni Hospodinu týden co týden předkládaly jako oběť) daroval mu meč Góliášův, s nímž prchl Dávid dále do území filištínského; začež Saul zpraven byv o tom od Edomity Doega a domnívaje se, že se A. s Dávidem proti němu spolčil, jej i všecky jeho příbuzné mimo syna Abiátára uniknuvšího k Dávidovi, a jiné kněze (počtem 85) zabiti kázal. Jrk.