Ottův slovník naučný/Achímaas

Údaje o textu
Titulek: Achímaas
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 512. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achímaas, syn velekněze Sádóka, který za vzpoury Absalomovy tajně v Jerusálémě zůstal, aby mohl dávati Dávidovi zprávy o všech událostech (II. kr. 15.). Jrk.