Ottův slovník naučný/Abel de Pujol

Údaje o textu
Titulek: Abel de Pujol
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 48. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Abel de Pujol [püžol] Alexandre Denis, franc. malíř historických obrazů, nar. 1785 ve Valenciennes, byl žákem Davidovým, k jehož klassickým zásadám se hlásil. R. 1810 získal si římskou cenu, 1814 první medalii. Maloval mnoho obrazů v kostelích a jiných budovách veřejných (na př. v burse pařížské), z nichž vynikají: Smrť Britannikova, Sv. Štěpán hlásající evangelium, Pohřeb Panny Marie, oltářní obraz v chrámě St. Madeleine. Zemřel 1861 v Paříži.