Ottův slovník naučný/Abdiáš

Údaje o textu
Titulek: Abdiáš
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 33–34. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Abdiáš Jan, starší Jednoty čes. bratří, nazývá se r. 1584 »jedním ze služebníků Páně předních«. Když o synodě sležanské (1584) Jakub Prušák, mládenec pobožný, učení pilný, nenadálou smrtí byl zachvácen, A. učinil nad ním kázání. Byl výborný znatel hudby a pěvcem obce bratrské, zemřel 24. června 1588 v Přerově.