Ottův slovník naučný/Abdicatio

Údaje o textu
Titulek: Abdicatio
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 34. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abdicatio: 1) A. liberorum (ἀποκήρυξις), v řeckém právu se vyvinuvší zapuzení dítěte za jistých podmínek, kteréž však do práva římského nepřešlo. Srov. o tom Herrmann, Lehrbuch der griech. Privatalterthümer. — 2) A. tutelae, starořímské právo k odmítnutí úřadu poručnického, testamentem uloženého, o němž však se kompilace Justinianova nezmiňuje. Kr.