Ottův slovník naučný/Abas

Údaje o textu
Titulek: Abas
Autor: Jan Vařeka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 19. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Abás

Abas (Ἄβας gen. Abanta): 1) Král argivský, syn Lynkeův a Hypermnéstřin, otec Akrisiův. Založil město Aby ve Fókidě. Štít, jejž zasvětil kdysi Danaos do chrámu Héry argivské a jejž A. od otce svého Lynkea obdržel, měl zázračnou moc utišiti každou bouři lidu; A. zavěsil jej v Argu ve chrámě Héřině a bohyni ustanovil zvláštní slavnost se hrami spojenou, při nichž vítěz za odměnu štít dostával. — Abantovec (Ἀβαντιάδης) sluje Akrisios jakožto syn, Perseus jakožto pravnuk Abantův. — 2) A. viz Abbás. Vřa.