Ottův slovník naučný/Abarmbové

Údaje o textu
Titulek: Abarmbové
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 19. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abarmbové, národ černošský žijící roztroušeně uprostřed Ňamňamů; mají totéž sociální postavení jako Abangové. Kr.