Ottův slovník naučný/Abaris (věštec)

Údaje o textu
Titulek: Abaris
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 19. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Abaris (Hyperborea)

Abaris (Ἄβαρις), divotvorný věštec a vyučenec boha Apollóna, jenž zavítav kdysi (dle Pindara za doby Kroisovy) ze země Skythů (nebo Hyperboreů) do Řecka, celou tuto zemi proputoval, podávaje všude důkazy zázračné své moci. Žádné prý nepožívaje potravy vydával věštby a léčil nemoci zaklínáním; osvobodil prý též město Spartu od moru a zasvětil tam chrám bohyni Koré Sóteira. Jméno jeho stalo se později středem fantastických báchorek, jako na př. vypravovalo se, že lítal v povětří na zlatém šípě, jejž mu daroval Apollón. Srovn. Lobeck, Aglaophamus, str. 313 nn. O spisech A-ovi přičítaných v. Sittl, Geschichte d. griech. Literatur, I. díl, str. 213. Dnl.