Údaje o textu
Titulek: Abaris
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 19. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Avaris

Abaris také Avaris, dle Manethona pevný tábor, jejž založili Hyksos v nejvýchodnějších částech Egypta na rozhraní již asijském. Jméno samo vzniklo z egyptského slova »ha-uar«, t. j. dům kostí a značilo místa, v jichž serapeiích byly dle domnění kosti Osiridovy uloženy. Na počátku kralování svého dobyl král Ahmes I. tábora tohoto, čímž panství Hyksů bylo vyvráceno. Pšk.