Ohlasy žalmů/99

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pějte Bohu všecky země,
služte Pánu s veselím,
nanejvýš je dobrotivý,
učinil nás slovem svým.
Oslavujte tvůrce svého
věrné ovce pastvy jeho.

Choďte do bran jeho s díky,
s písní v jeho nádvoří,
oslavujte jeho jméno
od pouště až do moří.
Nad lidem se smilovává,
věrnost jeho neustává.