Ohlasy žalmů/98

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hospodin kraluje,
pohané, třeste se,
veliký, mocný je,
bezpráví nesnese.

K Mojžíši, Aronu
mluvíval oblakem,
mstitelem lidu byl,
pomoh’ i zázrakem.

Hospodin svatý jest,
námi buď veleben,
ochrání národu,
jenž mu je zasvěcen.