Ohlasy žalmů/97

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pějte Hospodinu píseň novou,
přede všemi zjevil spásu svou,
nezapomněl na svou milosrdnost,
věrnost lidu, těžce zkoušenou.

Jak nás vysvobodil Bůh náš mocný,
zřely všecky kraje kolkolem,
hrajte Hospodinu na citharu,
oslavujte trub ho hlaholem.

Zahuč moře, řeky zaplesejte,
hory poskočte si vesele,
přijde Hospodin a bude soudit,
spravedlnost maje na čele.