Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hospodin kraluje, raduj se země,
právo a spravednost trůn jeho nesou,
všechen zří národ, jak velmi je slavný,
před jeho velebou hory se třesou.

Hanbí se do duše sluhové model,
všichni, kdož chlubili bůžky se svými,
na celém světě tys vyvýšen, Pane,
rozplesá Sion se nad soudy tvými.

Miluje Hospodin konání dobrých,
duše svých ctitelů střeže a chrání,
z nástrah je hříšníků vyprostí hravě,
rozraduj lide se nábožných skrání.