Ohlasy žalmů/95

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pějte Hospodinu píseň novou,
hlásejte den po dni jeho spásu,
ohlašujte lidstvu jeho slávu,
jeho divů nádheru a krásu.

Kmenové též pohanští mu vzdejte
čest a slávu, jemu klanějte se
říkajíce: Hospodin je králem,
ať se všecka země před ním třese.

Veselte se nebesa i země,
zahuč moře, jásej les a pole,
neboť přichází, by soudil zemi,
sedě spravedlivém na prestole.