Ohlasy žalmů/94

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pojďte, chvalme Pána s radostí,
s plesáním ho slavme, spásu svou,
před tvář jeho s díky předstupme,
zpívejme mu píseň jásavou.

Nebo Hospodin je veliký,
v rukou jeho země oblasti,
jeho majetek hor temena,
moře stvořil, souše, propasti.

Pojďte, poklekněme před Pánem,
k chvále svého tvůrce zazni hlas,
je náš Pán a Bůh, my jeho lid,
jako pastýř ovce vodí nás.

Poslechněte hlasu mého dnes,
nezatvrzujte se v srdcích svých,
jako v poušti vaši otcové,
ač tam zřeli velkost skutků mých.

Mrzel jsem se roků čtyřicet,
vida, kterak v bludech bystro jdou,
takže přisáhl jsem v hněvu svém:
odpočinku mého nedojdou.