Ohlasy žalmů/100

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Před tebou chci, Pane, kráčet,
s čistým svědomím,
neposkvrním nitra svého
skutkem ničemným.

Zvrhlý člověk pyšných očí,
srdce křivého
nemá míti se mnou, Pane,
styku žádného.

Zkazím ty, kdož před tvou tváří
páší nepravost,
člověk lstivý, lživých řečí,
nebude můj host.

S lidem mravů bezúhonných
chci se sdružovat,
hledat věrné tvoje v zemi
a je v službu brát.