Ohlasy žalmů/84

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Požehnal jsi, Hospodine, zemi,
odpustil jsi lidu nepravost,
obnov život náš, dej své nám blaho,
v srdcích vzklíčí spásná veselost.

Poslechnu, co praví Hospodin Bůh.
Pokoj lidu svému zvěstuje,
kdož ho ctí a srdcem vyhledává,
k tomu s pomocí se schyluje.

Věrnost s láskou potkají se zase,
spravedlnost sejde s pokojem,
zemi požehná, dá hojnou sklizeň,
budem’ jeho slávy předvojem.