Ohlasy žalmů/83

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Jak jsou milí tvoji stánkové,
Hospodine zástupů!
Po tvých síních nyje duše má,
žádajíc k nim přístupu.

Vrabec nalezl si příbytek,
hrdlička má hnízdo své,
Bože můj a králi vševládný,
oltář tvůj mne k sobě zve.

Lepší jeden den v tvých nádvořích,
nežli jiný v tisících,
líp je domu tvého na prahu,
nežli v stánku hřešících.

Štasten, kdo v tvém domě sídlít smí,
Bůh mu bude ohradou,
stálým zdrojem milosti a cti,
všeho dobra náhradou.