Ohlasy žalmů/82

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bože, nebuď kliden tak a skryt,
nemlč, neprodlévej již,
tvoji odpůrci se vzbouřili,
vyhladit tvou chtějí říš.

Chumáče z nich smetí nadělej,
nechať kalem země jsou,
ohněm buď, jenž lesy spaluje,
vichrem, jímž se otřesou.

Jejich líce naplň potupou,
hanbou duše hlubiny,
at tvé jméno poznají a ctí,
řeknou: tys Pán jediný.