Ohlasy žalmů/85

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Obvesel mou duši, Hospodine,
k tobě pozvédám ji s důvěrou,
ty jsi laskavý a milostivý,
v pomoc spěcháš rád a s nadměrou.

Veď mne, Hospodine, po své cestě,
bych tvou pravdu před očima měl,
bál se velebného jména tvého,
tobě celým srdcem náležel.

Nic se tobě, Pane, nevyrovná,
divotvorný jsi, Bůh jediný,
plný milosti a slitování,
zakusím tvé lásky hlubiny.