Ohlasy žalmů/8

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Podivné jest, Bože, jméno tvé,
nebesa jsou dílo rukou tvých,
měsíc na nich prstem upevnils,
slávu tvou zřím v hvězdách zářivých.

A ty člověka jsi pamětliv,
málo menší jest než andělé,
ctí a slávou korunuješ jej,
všecko jemu slouží vesele.

Ryby mořské, ptactvo, zvěř a skot
poddals k stálé službě člověku,
podivné jest, Bože, jméno tvé,
hodné chvály z věku do věku.