Ohlasy žalmů/7

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

K tobě, Bože, volám o pomoc
nepřáteli soužen, bezbranný,
přece víš, že čisté ruce mám
a že hoden jsem tvé ochrany.

Povstaň, Hospodine, procitni,
konej soud, ty záštita jsi má,
srdce čistého a přímého
spravedlnost tvá se ujímá.

Kope jámu druhým bezbožník,
sám však padá do ní naposled,
já tě, Pane, budu velebit,
že jsi spravedlivě na mne shléd’.