Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Netrestej, Bože, ve svém mne hněvu,
před tebou, Pane, kořím se v prach,
všecek jsem schřadlý, lekám se smrti,
slituj se, slituj, jímá mne strach.

Slzami smáčím lože své v noci,
obrať se ke mně, zdraví mi dej,
kdo by byl v chrámě pamětliv tebe?
v tvoji čest řídil posvátný děj?

Vyslyšel Pán mé hlasité lkání,
milostně přijal modlitby dým,
odstupte s hanbou, nenávistníci,
přijal zas Pán mne k miláčkům svým.