Ohlasy žalmů/75

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Proslaven jsi, Bože náš,
veliké je jméno tvé,
zlámals štíty nepřátel,
odhodili meče své.

Bleskem vznítil hněv se tvůj,
země kol se zatřásla,
prchl zděšen bezbožník,
jeho síla pohasla.

Bohu dary děkujme,
prozpěvujme jemu čest,
sliby hojné konejme,
ochráncem svých věrných jest.