Ohlasy žalmů/74

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Čekám, čekám, praví Pán,
ale v ruce držím svět,
nezdvihejte drze čel,
zadržte svůj zpupný ret.

Přijde soudit Hospodin
v kalichu vín směsici,
z jejich přísad nahořklých
budou píti hříšníci.

Srazí rohy bezbožných,
spravedlivé odmění,
zpívat budu na věky:
Bůh můj je Bůh spasení.