Ohlasy žalmů/73

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bože, Bože, proč nás zamítáš?
Pohan v svatyni tvé huláká,
rouhá se, tvůj oltář znesvětil,
pomoz, Pane, prolom oblaka!

Tys přec Bůh náš, král náš oddávna,
mocí svou jsi moře upevnil,
šelmy krotíš, drtíš obludy,
noc je tvá, tys hvězdy rozsvítil.

Povstaň, Bože, abys ved’ mou při,
protivníků tvých se množí křik,
jako bídný chuďas je tvůj lid,
slyš, ó Pane, jeho hořký vzlyk.