Ohlasy žalmů/72

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bezbožníci blahobytem hýří,
bez trampot jsou, smrt jich neleká,
proto lesť a zpupnost se jich chytá,
zlovolností ret jim přetéká.

Rozhorlil jsem se a řekl sobě:
K čemu chovám srdce v čistotě,
v nevinnosti umývám své ruce,
vláče v hanbě se a ve psotě?

Ve svatyni dals mé duši světlo:
Vidím, kterak hynou za krátko.
Choval jsem se ve své řeči k tobě
jako nerozumné hovádko.

Tys můj Bůh a ruka tvá mne drží,
s tebou spojen jsem jak dítko tvé,
mám-li tebe, nechať zhyne tělo,
neb ty přijmeš do slávy mne své.