Ohlasy žalmů/71

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bože, dej svou spravedlnost vládci,
aby podle práva soudil lid,
potřel zbůjce, pomoh’ utištěným,
země kvetla, vládl mír a klid.

Pokloní se jemu národové,
králi z Tarsisu a přímoří,
všecky země přinesou mu dary,
nepřátelé se mu pokoří.

Bude blaho v údolích a horách,
jako slunce skvoucí jeho dům,
svět mu bude vzdávat čest a zpívat,
požehnáním bude národům.