Ohlasy žalmů/70

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Tys mne, Bože, učil od mladosti
velebiti velečiny tvé,
od klína jsem matky v tebe doufal,
tobě zpíval chvalozpěvy své.

Nyní v šedinách mne neopouštěj,
dokud o tvé moci divoucí,
o tvé spravednosti nepoučím
všecko pokolení budoucí.

Říkají, že opustils mne, Pane,
pomoz mi a zavři ústa jim,
jásati a hráti budu tobě,
jméno tvoje hlásat staletím.