Ohlasy žalmů/76

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

V soužení svém Pána vyhledávám,
v noci bezsenné si vzpomínám
na minulých věků šťastné doby,
Pane, volám, kdy je vrátíš nám?

Či snad na věky jsi zavrhl nás?
na své slitování zapomněl?
Přece Bůh jsi, který divy tvořil,
lid svůj miloval a nad ním bděl.

Viděly tě vody, zděsily se,
země chvěla se, tvůj slyšíc hlas,
suchou stezkou moře hlubinami
jako pastýř vyvedl jsi nás.