Ohlasy žalmů/63

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hlas můj slyš, ó Bože,
zachraň život můj,
protivnící zuří,
po mém boku stůj.

Ukaž vznešenost svou,
budou zděšeni,
jejich jazyk zmlkne,
skončí běsnění.

Poctiví se budou
v tobě veselit,
skutky tvoje hlásat,
jméno velebit.