Ohlasy žalmů/62

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Z jitra hledám tebe, Bože můj,
duše moje žízní po tobě,
tělo nyje, jako sprahlá zem,
po tvých útěchách v své útrobě.

Do tvé svatyně hned pospíchám,
na slávu tvou popatřit a moc,
lepší nežli život milost tvá,
bez tebe je všecko poušť a noc.

Když své ruce k tobě pozdvihnu,
v duši lahodou se rozplesám,
když bdím v noci, myslím na tebe,
na svém lůžku tebe vzpomínám.

Tys můj spomocník a síla má,
všecek na tobě svou duší lpím.
věrné oko tvé bdí nade mnou,
ve stínu tvých křídel klidně dlím.