Ohlasy žalmů/64

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Ty jsi naděje všech končin země,
tišíš rozbouřených moří hlubiny,
stavíš hory, opásán jsa mocí,
divy plníš světa končiny.

Štědře opatruješ všecku zemi,
řeky plníš, brázdy svlažuješ,
množíš květy, nivám dáváš plody,
v dobrodiních sobě libuješ.

S hříchy našimi máš slitování,
sladkým blahem klidu sytíš nás,
tobě sluší chvála na Sionu,
blahoslaven, kdo tvůj slyší hlas.