Ohlasy žalmů/56

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Smiluj nade mnou se, Pane,
ty jsi útočiště duše mé,
v stín tvých křídel utíkám se,
marně praví: my ho potřeme.

Bůh svou milost posílá mi,
klidně mezi lidmi uléhám,
jejich jazyk meč a kopí,
mezi lvy svůj život zachovám.

Probuď, citharo se, harfo,
ze spánku vzbuď jitřenky mi jas,
budem oslavovat Pána,
do oblaku zajásá náš hlas.