Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Smiluj se, Bože můj, šlapají po mně,
rotí se, číhají, léčky mi kladou,
všecky své myšlenky řídí k mé zkáze,
život můj zničit chtí mocí a zradou.

O tebe, Pane můj, opřen jsa stojím,
Co mohou učinit lidé mi zlého?
Neujde bezbožník mocné tvé ruce,
štítem svým ochráníš věrného svého.

Všecky mé svízele spočteny chováš,
slzy mé perlami před tebou září,
opět mne povýšíš, já budu tobě
žertvy zas páliti s radostnou tváří.