Ohlasy žalmů/57

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bezbožníci nejednají dobře,
bezpráví je obsah jejich rad,
srdcem od Boha se odvrátili,
plni lsti a jedu jsou jak had.

Běda vám, Bůh vyrazí vám zuby,
chrup vám rozbije jak mladým lvům,
zdrtí vás jak vosk, jenž rozpouští se,
napne luk a poboří váš dům.

Zplesá spravedlivý v bezpečnosti,
duhou vzplane jeho odvaha,
řeknou: ejhle, zbožný odměněn jest,
v pravdě Bůh mu k právu pomáhá.