Ohlasy žalmů/52

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

S výše nebes Bůh se dívá
na pozemské pláně,
aby viděl, kdo má rozum,
před ním kloní skráně.

Všichni, běda! odstoupili
od dobrého k zlému,
vyžírají směle lid můj,
zlořečíce jemu.

Však se sklamou. Přijde mstitel,
v rukou hněvu dutky,
všecka země oddychne si,
chválíc jeho skutky.