Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bože, dej mi dojít práva
velkou mocí svou,
jménem tvým tě volám: pomoz,
vyslyš prosbu mou!

Cizinci mne obkličují,
tebou zhrdají,
ukládají o můj život,
práva nedbají.

Tys můj ochránce, ó Pane,
vytrhni mne z běd,
budu žertvy tobě dávat,
chvalozpěvy pět.