Ohlasy žalmů/51

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Proč se chlubíš bezbožností
velikáne hříchu?
Či si myslíš, že Bůh nezná
lež rtů, srdcí pýchu?

Uchvátí tě, zničí základ
tvého žití vratký.
Smát se budou: neznal Boha,
kde jsou jeho statky?

Ale já v tvém domě budu
jako palma kvésti,
oslavovat tvoje jméno
v nevadnoucím štěstí.